Hukuk Yeni TTK' ya Uyumlu Web Sitesi Nasıl Olmalıdır ?

Yeni TTK' ya Uyumlu Web Sitesi Nasıl Olmalıdır ?

Yeni Türk Ticaret Kanunu' na Uyumlu Web Sitesi Nasıl Olmalıdır?

Yeni Türk Ticaret Kanunu' na Uyumlu Web Sitesi Nasıl Olmalıdır?

Şirketler için çıkarılan Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nda web sitesi olma zorunluluğu yanında birtakım firma hakkında güncel ve genel bilgilendirmelerin de olması gerekliliği bulunmaktadır. Daynex İnternet Teknolojileri bu kanun üzerinde titiz bir çalışma neticesinde web sitelerine uyumlu halde kullanılabilecek bir ek modül geliştirdi. Bu modül hem e-ticaret hem de tanıtım sitesi olmak üzere farklı tiplerde de uygulanabiliyor.

A.Ş, LTD, KOMANDİT şirketlerin web siteleri olması zorunluluğu ile web sitesinde Ana Sözleşme, Yönetim Yapısı, Toplantı Kararları, Sözleşme Değişiklikleri, Mali Veriler gibi şirket hakkındaki hayati bilgilerin gerçek ve doğru biçimde yayımlanması 6102 sayılı TTK ile yürürlüğe girmiştir.

Kanuna uygun davranmayanlar 2013 yılında cezalı duruma düşebileceklerdir.
 

Bir web site yapma veya kurmak fikriniz mi var?

YENİ TİCARET KANUNU UYGUN WEB SİTESİ NASIL OLMALIDIR?


Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 saylı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

*Bölünen şirketler internet sitesinde duyurulacak.

*Bölünen şirketler alacaklarını internet sitesinde ilan edeceklerdir.

*Payların elden çıkarılması veya kazanılması halinde internet sitesinden duyuru yapılır

*Fesih davaları internet sitesinde ilan olunur.

*Yönetim kuruluna seçilenlerin tescil olunduğu internet sitesinde ilan olunur.

*Genel kurulca seçilen şirket denetçisi internet sitesinde ilan olunur.

*Genel kurul kararı internet sitesinde ilan olunur.

*Finansal tabloların müzakeresine yönelik erteleme kararı internet sitesinde ilan olunur.

*Genel kurul tutanağı internet sitesinde ilan olunur.

*Genel kurul yetkili temsilcileri internet sitesinde ilan olunur.

*İptal ve butlan davaları internet sitesinde ilan olunur.

*İptal ve butlan davasına ilişkin mahkeme kararı internet sitesinde ilan olunur.

*Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.

*Sermayenin arttırılmasına ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.

İnternet Sitesi İle İlgili Cezai Sorumluluklar;

Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

KANUNLA İLGİLİ DİĞER HABERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HAKKINDA

13.01.2011 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilen ve kademeli şekilde 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmeye başlayacak olan yeni Türk Ticaret Kanunu ticari hayatı adeta yeniden inşa edecek birçok yeniliği beraberinde getirmektedir.

Kanunu uygulayacak makamların ve araştırmacıların şirketler hukuku ile tescil ve ilan yükümlülüğü konularında ilgili hükümlerin özüne temas eden bilgilere kısa yoldan ulaşmalarını ve yapılan değişikliklerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla Birliğimiz bünyesinde bir çalışma yapılmıştır.

Bu çalışma kapsamında hazırlanan belgelerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu’nda Tacirler, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Acentelikler ve Şirketler hakkında düzenlenen hususların kısa açıklamaları, Kanunun ve maddelerin gerekçeleri, Kanun maddelerinin indeksi ile maddelerin yürürlük tarihlerini gösteren tablolar yer almaktadır.

Daynex İnternet Teknolojileri bu kanun üzerinde titiz bir çalışma neticesinde web sitelerine uyumlu halde kullanılabilecek bir ek modül geliştirdi.

Bu modül değerli müşterilerimizin kullanımına sunuldu.

 

13253 kez okundu